More Website Templates at TemplateMonster.com!

News Update

I.M.T. LOGISTICS 1979 CO.,LTD

 

 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย มีกำหนดจัดงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

การนำเข้าและยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร และยา เครื่องมือแพทย์ และเครื่องสำอาง

 

สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรตัวแทนออกของ เพื่อสอบเป็นผู้ผ่านพิธีการมาตรฐานศุลกากร รุ่นที่39/2560

รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)พร้อมก้าวไปสูตลาดการค้าและฐาน

การผลิตแรงงานด้านโลจิสติกส์ที่ใหญ่ขึ้นโดย ผู้นำเข้าส่งออก,สถานประกอบการ,ตัวแทนออกของ จะรับมืออย่าไงไรในการแข่งขันที่เหนือขึ้น

 

 

 

 

กรมศุลกากร

ข่าวกิจกรรม

 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร ร่วมจัดกิจกรรม “วายุภักษ์รวมใจช่วยเหลือประชาชน” โดยการแจกพัดและผ้าเช็ดหน้า ระหว่าง

วันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2559  ณ บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(เดิม) ถนนราชดำเนินกลาง 

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์

(National Single Window : NSW)

ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องภาสกรวงศ์ อาคาร 1 กรมศุลกากร เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559

นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีพุทธศักราช 2559 พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมศุลกากร และประชาชน ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

 

 

 

กรมศุลกากร

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำตรวจสอบอากร กรมศุลกากร หมายเลขโทรศัพท์ 02-667-708402-667-6707 และ 02-667-7016  >>>Click<<<

 

หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากการทำงานโดยมิชอบ หรือ พบเห็นการทุจริตในการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง 
สามารถแจ้งเบาะแสถึงผู้บริหารกระทรวงการคลังโดยตรงได้ที่
● สายด่วน โทร 1689

 

ศุลกากรยุคใหม่ ใส่ใจประหยัดพลังงาน